Looking at business relationships and interaction through the lens of culture

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Ivanova
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Proceedings of 27th IMP conference

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:47