Apollonius of Tyana, the Greek Miracle Workers in the Time of Jesus and the New Testament

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Erkki Koskenniemi
Redaktörer: Bernd Kollmann, Ruben Zimmermann
Förlagsort: Tübingen
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Mohr Siebeck
Moderpublikationens namn: Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen
Seriens namn: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT), I
Nummer i serien: 339
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 181
ISBN: 978-3-16-152465-3


Nyckelord

Early Christianity, miracle stories, tidig kristendom, varhaiskristillisyys

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:21