Deciphering and understanding cultural codes within Finnish-Russian business relationship development

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Ivanova
Publiceringsår: 2012
Moderpublikationens namn: Proceedings of 28th IMP conference

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 02:38