Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Renata Svedlin
Editors: Seija Mahlamäki-Kultanen, Anneli Lauriala, Asko Karjalainen, Anneli Rautiainen, Mari Räkköläinen, Elisa Helin, Petri Pohjonen, Kari Nyyssölä
Publisher: Opetushallitus
Place: Helsinki
Publication year: 2014
Publisher: Opetushallitus, Opetushallitus
Book title: Opettajankoulutuksen tilannekatsaus
Title of series: Muistiot
Number in series: 2014:4
Start page: 146
End page: 151
eISBN: 978-952-13-5905-7
ISSN: 1798-8896


Abstract

Den förändring som de nya grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan innebär har på många nivåer beröringspunkter med lärarutbildningen. Lärarutbildning-en i Finland baseras inte på en nationellt fastställd läroplan, utan har sedan akademise-ringen byggts upp som en forskningsbaserad utbildning, som ger de nyutexaminerade en lärarbehörighet och en grund för ett systematiskt och reflekterat förhållningssätt till sin yrkespraktik. Denna artikel ger en allmän översikt av några centrala forskningsprojekt vid den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland samt diskuterar lärarutbildningen i relation till läroplansreformen.

Last updated on 2020-02-06 at 04:38