Peter I, Janina och jag eller Piter, Pusjkin och Peter

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Martina Björklund
Editors: Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publication year: 2015
Publisher: Svenska barnboksinstitutets skriftserie nr 27
Book title: Kalejdoskopiska läsningar : vänbok till Janina Orlov
Title of series: Svenska barnboksinstitutets skriftserie
Number in series: 127
Start page: 131
End page: 138
ISSN: 0347-5387

Last updated on 2020-08-07 at 04:11