EU:s tullkodex och betydelsen av Incoterms - en kortfattad kommentar till HFD 2015:152

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2016
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Journal acronym: JFT
Issue number: 6
Start page: 673
End page: 679

Last updated on 2020-01-04 at 05:06