In-situ analysis of bio-based polyelectrolyte complexes by flow cytometry

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Strand A., Retulainen E., Kouko J., Oksanen A., Salminen K., Ketola A., Sundberg A.
Förlagsort: Saint Petersburg
Publiceringsår: 2017
Förläggare: VVM
Moderpublikationens namn: International Conference “Renewable Plant Resources: Chemistry, Technology, Medicine” : September 18-22, 2017, Saint Petersburg, Russia
ISBN: 978-5-9651-1083-4


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:06