An ethnologist's autobiography: [Rec. av] Anders Gustavsson, Bondekultur i möte med akademikerkulturer in Sverige och Norge

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svenskt folkliv
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Tidskriftsakronym: ES
Volym: 44
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 166

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 02:46