Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Intercultural Education
Volym: 30
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 67
eISSN: 1469-8439


Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:19