Oikeusministeriöllä ratkaisevan päätöksen paikka

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elina Pirjatanniemi
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Turun Sanomat
Nummer: 9.1.2018


Nyckelord

corruption, criminal procedure

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 06:08