Composition-property relations of bioactive silicate glasses

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: L Hupa
Redaktörer: Heimo Ylänen
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Elsevier
Moderpublikationens namn: Bioactive Glasses: Materials, Properties and Applications, 2nd Ed
Seriens namn: Woodhead Publishing Series in Biomaterials
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 35
ISBN: 978-0-08-100936-9
eISBN: 978-0-08-100937-6

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:53