Jews and Christians in De montibus Sina et Sion.: An Approach to Early Latin Adversus Iudaeos Literature.

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo, Finland
Publiceringsår: 1998
Antal sidor: 232
ISBN: 951-765-001-9


Nyckelord

judendom, kristendom

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:52