Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet - några anmärkningar från ett finskt perspektiv

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Paula Klami-Wetterstein
Editors: Kleineman, Jan
Place: Stockholm
Publication year: 2018
Publisher: Jure
Book title: Nordiska förmögenhetsrättsdagarna
Title of series: Stockholm Centre for Commercial Law
Number in series: 29
Start page: 147
End page: 166
ISBN: 978-91-7223-706-3
ISSN: 1651-8918

Last updated on 2020-13-07 at 04:06