Elevbedömning, motivation och uppförande. En studie av skolvisa skillnader och diskrepans mellan vitsord och testresultat i årskurs 9 i finlandssvenska skolor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Förläggare: Malmö högskola
Förlagsort: Malmö
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Educare
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 178
eISSN: 1653-1868


Nyckelord

assessment, bedömning

Senast uppdaterad 2019-18-07 vid 05:26