Elevbedömning, motivation och uppförande. En studie av skolvisa skillnader och diskrepans mellan vitsord och testresultat i årskurs 9 i finlandssvenska skolor

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Publisher: Malmö högskola
Place: Malmö
Publication year: 2015
Journal: Educare
Issue number: 2
Start page: 154
End page: 178
eISSN: 1653-1868


Keywords

assessment, bedömning

Last updated on 2020-28-09 at 03:12