Indirekt produktskada, direkt förlust eller särskild utfästelse? Kommentar till köplagsfallet HD 2017:74

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Volym: 133
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 961
Artikelns sista sida, sidnummer: 975

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:09