Att ställa frågor till det förflutna [editorial]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jutta Ahlbeck
Förläggare: Föreningen Granskaren rf
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 6

Senast uppdaterad 2019-26-08 vid 05:11