Analys, debatt, kritik [editorial]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jutta Ahlbeck
Förläggare: Föreningen Granskaren rf
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 7


Abstrakt

Finsk Tidskrift 140 år – och vidare


Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:11