En 140-åring i tiden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jutta Ahlbeck
Förläggare: Föreningen Granskaren rf
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 83
Artikelns sista sida, sidnummer: 93

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:45