Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography 2017: 3-4

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Berggren, Annette Landen
Redaktörer: Lars Berggren, Annette Landen
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo akademi
Nummer i serien: 3-4
ISSN: 2323-5586

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:25