O, gamla klang och jubeltid! – musik som identitet, upplevelse och miljö

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén
Förläggare: Studentkören Pedavoces rf
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 47
ISBN: 978-952-93-3750-7
eISSN: 978-952-93-3750-7

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 05:48