Refinement-Based Development of Timed Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Berthing J, Boström P, Sere K, Tsiopoulos L, Vain J
Redaktörer: Derrick J, Gnesi S, Latella D, Treharne H
Förläggare: Springer, Heidelberg
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Integrated Formal Methods
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 7321
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 83
ISBN: 978-3-642-30728-7

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:19