Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: NorDiNa
Tidskriftsakronym: NorDiNa
Volym: 7
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 01:14