Book review: Arzoz, Xabier: Bilingual higher education in the legal context. Group rights, state policies and globalisation

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer

För tillfället inga tillgängliga


Publikationens författare: José-María Arraiza
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Europäisches Journal für Minderheitenfragen
Volym: 7
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 162

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:19