Vad är nytt i den nya läroplanen?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Sofi Röj-Lindberg
Förläggare: OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry.
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Pohjanmaan Opettaja – Österbottens Lärare
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 34

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:17