Strategic narratives and competitive advantage : do winners speak differently?

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaihan Krippendorff
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Åbo Akademi University Press
ISBN: 978-951-765-751-8

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 05:01