Classroom Wallcharts and Biblical History : a Study of Educational Technology in Elementary Schools in Late Nineteenth- and early Twentieth-century Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Evertsson
Förläggare: Routledge
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Paedagogica Historica
Volym: 50
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 668
Artikelns sista sida, sidnummer: 684

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:47