Carbon dioxide mineralisation and integration with flue gas desulphurisation applied to a modern coal-fired power plant

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ron Zevenhoven, Johan Fagerlund, Thomas Björklöf, Magdalena Mäkelä, Olav Eklund
Förläggare: David Publishers
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Energy and Power Engineering
Tidskriftsakronym: JEPR
Volym: 8
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 431
Artikelns sista sida, sidnummer: 447
eISSN: 1934-8975

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:46