Religion and Food

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman, Björn Dahla
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Volym: 26
ISBN: 978-952-12-3192-6
ISSN: 0582-3226


Nyckelord

Comparative Study of Religion, Religion

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:15