Nativeness, authority, authenticity: the construction of belonging and exclusion in debates about English language proficiency and immigration in Britain

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gill
Redaktörer: Carol Percy, Mary Catherine Davidson
Förläggare: Multilingual Matters
Förlagsort: Bristol, UK
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Multilingual Matters
Moderpublikationens namn: The Languages of Nation: attitudes and norms
Artikelns första sida, sidnummer: 271
Artikelns sista sida, sidnummer: 291
ISBN: 978-1-84769-780-6

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 08:34