Fe y Esperanza. Women's Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952-2009

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Aaltonen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 333
ISBN: 978-951-765-711-2

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:14