Att utlägga förståelse i hermeneutisk mening

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Nyholm
Redaktörer: Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Moderpublikationens namn: Hermeneutisk forskningspraxis
Artikelns första sida, sidnummer: 129
Artikelns sista sida, sidnummer: 135
ISBN: 978-952-12-3167-4

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:42