Att utlägga förståelse i hermeneutisk mening

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Linda Nyholm
Editors: Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Book title: Hermeneutisk forskningspraxis
Start page: 129
End page: 135
ISBN: 978-952-12-3167-4

Last updated on 2020-01-06 at 03:42

Share link