Bilderboken - möjligheternas medium = Kuvakirja - mahdollisuuksien media = Das Bilderbuch - Medium der Möglichkeiten = The picture book - a medium open to possibilities

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Redaktörer: Maria Lassén-Seger
Förläggare: Jokowski
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: BY: Finnish illustrations for children
Artikelns första sida, sidnummer: 114
Artikelns sista sida, sidnummer: 123
ISBN: 978-952-93-3126-0

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:00