Lifemusic: Connecting People to Time: A Review Essay

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Björk
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: International Journal of Education and the Arts
Tidskriftsakronym: IJEA
Volym: 13


Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 06:14