External auditors’ acceptance of emerging technology: An extension of the UTAUT model

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Benita Gullkvist
Redaktörer: The 12th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2015
Förlagsort: Greece
Publiceringsår: 2015
Förläggare: ICESAL
Moderpublikationens namn: Conference proceedings
Seriens namn: Conference proceedings
eISBN: T010815042543

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 04:15