Fallacies of 'student-centredness' in music education

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Björk
Förläggare: Sibelius-Akatemia
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Musiikkikasvatus
Tidskriftsakronym: FJME
Volym: 20
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
eISSN: 2342-1150

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:00