Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin Hassan Jansson, Rosmarie Fiebranz, Ann-Catrin Östman
Redaktörer: Maria Ågren
Förlagsort: New York
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Oxford University Press
Moderpublikationens namn: Making a Living, Making a Difference. Gender and Work in Early Modern European Society
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 158
ISBN: 9780190240622

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 03:15