Läs- och skrivinlärning i nordiskt perspektiv – Forskningssamarbete under fem årtionden

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Päivi Jokinen, Henna Mikkola, Tuula Nygård, Laura Palmgren-Neuvonen
Förläggare: https://lukemisenilostariittaliisalle.wordpress.com/
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Lukemisen ilosta Riitta-Liisalle

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 05:32