Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år!

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Seriens namn: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 8
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:38