Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år!

D6 Edited professional books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ulla Granfors, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Sandra Bernas, Katrina Åkerholm, Andreas Sundstedt, Jan Alin, Fred Holmsten, Anna Wulff, Charlotta Hilli, Minna Rimpilä, Hannah Kaihovirta, Ann-Louise Holmgren, Moja Ladvelin, Hans-Olof Lithén, Johan Vikström, Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd, Ria Heilä-Ylikallio
Editors: Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Title of series: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 8
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802

Last updated on 2019-15-12 at 05:01