"Sko man ta typ en Åbobo å en Kårshålmsbo å så sku di få barn"​. En folkdialektologisk studie av tjugo Vasasvenskars uppfattningar om vilka dialekter som mest liknar Vasasvenskan

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Viveca Rabb
Editors: Lars-Erik Edlund, Marianne Nordman
Publication year: 2017
Publisher: Svensk-österbottniska samfundet r.f.
Book title: Språkmöten i Västerbotten och Österbotten
Title of series: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar / Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet / Bottniska studier
Number in series: 78 / 75 / 4
Start page: 152
End page: 159
ISBN: 978-951-98972-8-8
ISSN: 0473-8063


Keywords

Dialectology, Perceptual dialectology, Sociolinguistics

Last updated on 2019-13-12 at 04:14