Book review: Biography, Gender and History: Nordic perspectives

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindberg
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandinavian Journal of History
eISSN: 1502-7716


Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:24