Ivan Baruch Kutisker in Finland. Initial encounters with Finnish antisemitism before the great German scandal

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Swanström
Förläggare: Sällskapet för judaistisk forskning
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nordisk judaistik
Volym: 28
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 38
eISSN: 2343-4929

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 03:16