Fasismi ja uskonto suomalaisten SS-pastorien ajattelussa ja toiminnassa

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Swanström
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Volym: 107
Artikelns första sida, sidnummer: 38
Artikelns sista sida, sidnummer: 74

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:50