Tegelslagarmärken i Åbo domkyrkans kor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Per-Erik Stenlund
Förläggare: Teologinen julkaisuseura
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 479
Artikelns sista sida, sidnummer: 486


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:07