Fuzzy ontologies and knowledge mobilisation: Turning amateurs into wine connoisseurs

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson C, Brunelli M, Mezei J
Publiceringsår: 2010
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: 2010 IEEE International Conference on Fuzzy Systems

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:30