On Mean Value and Variance of Interval-Valued Fuzzy Numbers

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson Christer, Fuller Robert, Mezei Jozsef
Förläggare: Springer Berlin Heidelberg
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Advances in Computational Intelligence
Seriens namn: Communications in Computer and Information Science
Volym: 299
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 28

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 03:55