Kävitkö ottelussa, miltä kuulosti?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Förläggare: Liikuntatieteellinen Seura
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Liikunta ja tiede
Volym: 51
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 30


Dokument


Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:51