Project selection with interval-valued fuzzy numbers

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson Christer, Fullér Robert, Mezei József
Publiceringsår: 2011
Förläggare: IEEE computer society press
Moderpublikationens namn: 2011 IEEE 12th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI)
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 26

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 06:07